Kan ’n mens ’n aangewese raadgewer vertrou?

Omdat ek hoofsaaklik nie ’n kenner van aandele is nie, skryf ek nie baie oor regstreekse beleggings op die JSE nie.

Ek glo egter private beleggers het beslis ’n voordeel wanneer dit kom by beleggings in kleiner maatskappye op die JSE. Daar is gewoonlik baie min navorsing oor klein maatskappye en hulle is dikwels so illikied dat slegs private beleggers voldoende hoeveelhede van die aandele kan koop om ’n betekenisvolle opbrengs op kapitaal te verdien.

Ek is egter ook bekommerd oor klein genoteerde maatskappye, veral dié wat genoteer is op die AltX, die JSE se alternatiewe beurs vir kleiner maatskappye.

Waaroor is ek bekommerd?

Van die maatskappye wat sedert die begin van die AltX daarop genoteer is, moes nooit op enige aandelemark gewees het nie.

Sommige van hierdie ondernemings is saamgeflans deur individue wat die bekendstelling van AltX gesien het as ’n geleentheid om rykdom vir hulself te skep, kom wat wil. Na my mening was daar twee basiese groepe wat hul eie sakke gevul het ten koste van ons: sommige aangewese raadgewers en sommige van die mense wat die eerste uitvoerende hoofde en direkteure van dié AltX-maatskappye was. Ek meen die aangewese raadgewers was dié wat mees verdag opgetree het.

Die raadgewers se rol is bepaald deur die JSE vir AltX-maatskappye geskep om te verseker hulle voldoen aan behoorlike vlakke van korporatiewe bestuur en aan die JSE se standaarde. Beleggers, die JSE en die bestuur van AltX-maatskappye moet kan vertrou dat onafhanklike, geskikte en ervare professionele mense betrokke is in hierdie pas genoteerde maatskappye.

Ongelukkig het sommige van die raadgewers hul magte misbruik om geld vir hulself te maak ten koste van die maatskappye waaraan hulle raad gegee het. Ek kan nie 100% seker wees dat die JSE bewus was van die gedrag van hierdie “gewetenlose raadgewers” nie, maar ek sal baie verbaas wees as hulle nie geweet het nie. Wat my werklik bekommer, is dat hierdie raadgewers steeds hier is.

Die volgende is ’n voorbeeld van die soort taktiek wat hierdie raadgewers gebruik het: die uitvoerende hoof van ’n AltX-maatskappy vertel my dat sy raadgewer sensitiewe inligting gegee het aan ’n groep vyandige aandeelhouers wat die maatskappy wou oorneem, sodat hulle dit tot hul eie voordeel kon verdeel.

Die voordeel vir die raadgewer sou wees dat hy die korporatiewe finansiële gelde sou verdien vir die verdeling van die maatskappy.

Die hele bose situasie het tydens ’n spesiale aandeelhouersvergadering aan die lig gekom toe die uitvoerende hoof besef het sy raadgewer (wat ook ’n aandeelhouer was) is besig om saam met vyandige aandeelhouers te stem. Die uitvoerende hoof was natuurlik woedend en het die raadgewer die volgende dag afgedank. Hy het die JSE ook ingelig, want raadgewers mag nie vertroulike inligting aan buitestanders verskaf nie.

Nou, maande later, is die raadgewer steeds aktief en ek kan maar net aanvaar dat die een of ander tegniese reëling die JSE verhinder om iets aan die saak te doen.

Dit beteken dat beleggers in AltX-maatskappye deeglike navorsing oor hul maatskappye moet doen. Een van die keuringsmaatstawwe wat ek sou aanbeveel rakende belegging in ’n AltX-maatskappy, is wie die raadgewer is. Afgesien van die groot finansiële instellings, is daar vyf uitstekende kleiner maatskappye wat ek glo goeie werk oor die AltX doen: Bridge Capital, Merchantec Capital, Java Capital, Grindrod Bank en Sasfin. Sommige van die grootste vier ouditeursfirmas tree soms as aangewese raadgewers op en is oor die algemeen onafhanklik en betroubaar.

Om op ’n goeie noot af te sluit, ek dink daar is nou goeie geleenthede op AltX vir geduldige beleggers; van dié maatskappye vaar besonder goed en hul goeie werk sal aandeelhouers uiteindelik beloon.

Warren Ingram is ’n uitvoerende direkteur van Galileo Capital en ’n gesertifiseerde finansiële beplanner.

Speak Your Mind

*